36 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಪಟಗಾರ, ಸಹಾಯಕದ ಬೋಧಕರು, ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗ, ಇವರಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಗಜಿನ್ "ಟೆಕ್ನೋ-ವಿಜನ್‌ 2020" ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ (31-07-2021)

../previews/013-309.jpeg.medium.jpeg