ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅತಿಮಳೆ ಮತ್ತು ನೆರೆಹಾವಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ಔಷಧಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು (10-08-2019)

../previews/000-IMG-20190810-WA0026.jpeg.medium.jpeg