ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ "ಟೆಕ್ನೋವಿಷನ್-2019"ರ ಬಿಡುಗಡೆ (01-07-2019)

../previews/000-000-000.jpeg.medium.jpeg