Internal Complaint Committee(ಆಂತರಿಕ ದೂರು ಸಮಿತಿ)

Internal Complaint Committee for the year 2019-2020 in our institution are as follows :
 1. Mrs. Veena J Nayak, Selection Grade Lecturer, E&C Dept, Presiding Officer, 7795827404 , veenajnayak@gmail.com
 2. Mrs. Susheela Nayak, Lecturer, E&C Dept, Member Secretary, 9481374232, susheelanayak10@gmail.co
 3. Mr. Girish Prabhu, Selection Grade Lecturer, Civil Dept, Member, 9241093626, girishprabhu2012@gmail.co
 4. Mrs. Deepika Bhandari, Lecturer, CSc Dept, Member, 9481738192, deepikabhandari000@gmail.com
 5. Mrs. Malati Shanbhag, FDA, Member, 9480788993, mkshanbhag7@gmail.com
 6. Mr. Bhagirath Pai, FDA, Member, 9740272300, brpaisvp1964@gmail.com
 7. Mrs. Indumati Dharangutti, SDA, Member, 9480356182, indumatid1993@gmail.co
 8. Mrs. Seema Shabhag, SDA, Member, 8217635087, seemahnr7@gmail.
 9. Mrs. Nirmala Hiremath, Asst. Librarian, Member, 9742606525, nirmalabhat23@gmail.com
 10. Ms. Askhata Hebbar, Instructor, CS Dept, Member, 9742947986, akshatarhebbar123@gmail.com
 11. Mrs. Pooja Shanbhag, Lecturer, CS Dept, Member, 9538015948, poojashanbhag90@gmail.com
 12. Mrs. Anu Kalas, President of Shivajyoti Grameenabhivradhi Society (R), Karwar, Member, 8660207589, anukalas1401@gmail.com

  1. Student Representatives:
  2. Kumar Venkatesh Annappa Gunaga (Student General Secretary), 9449724461, venkateshgunaga461@gmail.com
  3. Kumari Pallavi M Poojari (Student Ladies Representative), 8296475534, pallavipoojari196@gmai
  4. Kumar Sachin D. Kamat, Student, Cultaral Secretary, 9480430434

------------------------------------------------------------------------------------------------

2019-2020 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಆಂತರಿಕ ದೂರು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
 1. ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಜೆ.ನಾಯಕ್‌, ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು (ಇ ಅಂಡ್ ಸಿ ವಿಭಾಗ), ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, 7795827404 , veenajnayak@gmail.com
 2. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ನಾಯಕ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು (ಇ ಅಂಡ್ ಸಿ ವಿಭಾಗ), ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 9481374232, susheelanayak10@gmail.com
 3. ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ ಪ್ರಭು, ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು (ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗ), ಸದಸ್ಯರು, 9241093626, girishprabhu2012@gmail.com
 4. ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಿಕಾ ಭಂಡಾರಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ), ಸದಸ್ಯರು, 9481738192, deepikabhandari000@gmail.com
 5. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಶಾನಭಾಗ, ಎಫ್.ಡಿ.ಎ., ಸದಸ್ಯರು, 9480788993, mkshanbhag7@gmail.com
 6. ಶ್ರೀ ಭಗೀರಥ ಪೈ, ಎಫ್.ಡಿ.ಎ., ಸದಸ್ಯರು, 9740272300, brpaisvp1964@gmail.com
 7. ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದುಮತಿ ಧರಣಗುತ್ತಿ, ಎಸ್.ಡಿ.ಎ., ಸದಸ್ಯರು, 9480356182, indumatid1993@gmail.com
 8. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ ಶಾನಭಾಗ, ಎಸ್.ಡಿ.ಎ. , ಸದಸ್ಯರು, 8217635087, seemahnr7@gmail.com
 9. ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಹಿರೇಮಠ, ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ಸದಸ್ಯರು, 9742606525, nirmalabhat23@gmail.com
 10. ಕುಮಾರಿ ಅಕ್ಷತಾ ಹೆಬ್ಬಾರ, ಬೋಧಕರು (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ), ಸದಸ್ಯರು, 9742947986, akshatarhebbar123@gmail.com
 11. ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂಜಾ ಶಾನಭಾಗ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ), ಸದಸ್ಯರು, 9538015948, poojashanbhag90@gmail.com
 12. ಶ್ರೀಮತಿ ಅನು ಕಳಸ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ), ಕಾರವಾರ, ಸದಸ್ಯರು, 8660207589, anukalas1401@gmail.com

  1. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು:
  2. ಕುಮಾರ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗುನಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 9449724461, venkateshgunaga461@gmail.com
  3. ಕುಮಾರಿ ಪಲ್ಲವಿ ಎಂ. ಪೂಜಾರಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, 8296475534, pallavipoojari196@gmail.com
  4. ಕುಮಾರ ಸಚಿನ್ ಡಿ. ಕಾಮತ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 9480430434

Programmes:

 1. ದಿನಾಂಕ 03-10-2019ರಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯದ "ಮಹಿಳಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ" ಘಟಕವು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಲುವಾಗಿ "ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು" ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್‌ಕುಮಾರ, ಪೋಲೀಸ್ ವೃತ್ತನಿರೀಕ್ಷಕರು ನೀಡಿದರು.