05-01-2020 ರಂದು ನಡೆದ "ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿ"ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

thumbnails/000-IMG_20200205_152148.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG_20200205_152159.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG_20200205_152205.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG-20200205-WA0005.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG-20200205-WA0006.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG-20200205-WA0008.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG-20200205-WA0009.jpeg.small.jpeg