ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆ (Martyr's Day) (ದಿ: 30-01-2020)

thumbnails/000-IMG_20200130_110104.jpeg.small.jpeg