"Smart India Hackathon - 2020"ಕುರಿತು ನಡೆಸಿದ ಲೈವ್-ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು (ದಿ: 24-01-2020)

thumbnails/000-IMG_20200124_111126.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG_20200124_111140.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG_20200124_111228.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG_20200124_111240.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG_20200124_111244.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG_20200124_111435.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG_20200124_111518.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG_20200124_111526.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG-20200124-WA0022.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-IMG-20200124-WA0023.jpeg.small.jpeg