"ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ" ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ ಕೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣದ ನೇರಪ್ರಸಾರದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ (ದಿನಾಂಕ : 26-11-2019)

thumbnails/000-001.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-001a.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-001b.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-002.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-004.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-005.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-006.jpeg.small.jpeg
thumbnails/007-006a.jpeg.small.jpeg
thumbnails/008-007.jpeg.small.jpeg
thumbnails/009-WhatsApp Image 2019-11-26 at 16.23.15.jpeg.small.jpeg