ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ "ಮಹಿಳಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ" ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ದಿ.23-09-2019)

thumbnails/000-IMG-20190923-WA0023.jpg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG-20190923-WA0024.jpg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG-20190923-WA0025.jpg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG-20190923-WA0028.jpg.small.jpeg