ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ "ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ"ಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುಮಾರಿ ಭವ್ಯಾ ಅಂಬಿಗ, ಈಕೆಯನ್ನು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿ(ದಿ. 21-09-2019)

thumbnails/000-001.jpg.small.jpeg
thumbnails/001-002.jpg.small.jpeg
thumbnails/002-003.jpg.small.jpeg
thumbnails/003-004.jpg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG_20190921_102028.jpg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG_20190921_102035.jpg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG_20190921_102039.jpg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG_20190921_102047.jpg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG_20190921_102053.jpg.small.jpeg
thumbnails/009-IMG_20190921_102057.jpg.small.jpeg
thumbnails/010-IMG_20190921_102103.jpg.small.jpeg
thumbnails/011-IMG-20190921-WA0080.jpg.small.jpeg