"Fit India Movement" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯೋಗಾಸನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (29-08-2019)

thumbnails/000-IMG_20190829_100632.jpg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG_20190829_100645.jpg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG_20190829_100706.jpg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG_20190829_100813.jpg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG_20190829_104534.jpg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG_20190829_104610.jpg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG_20190829_104616.jpg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG_20190829_104631.jpg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG_20190829_160135.jpg.small.jpeg
thumbnails/009-IMG_20190829_160415.jpg.small.jpeg
thumbnails/010-IMG_20190829_161632.jpg.small.jpeg
thumbnails/011-IMG_20190829_161647.jpg.small.jpeg