ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನಿಧಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು (26-08-2019)

thumbnails/000-IMG-20190826-WA0008.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG-20190826-WA0009.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG-20190826-WA0010.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG-20190826-WA0011.jpeg.small.jpeg