ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನುಶಿಕೋಟೆ-ಹಿರೇಗುತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ಧಉಡುಪು ತಯಾರಕರಾದ "ನಿಲೇಶ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್" ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ, ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು (ದಿನಾಂಕ: 22-07-2019)

thumbnails/000-IMG-20190814-WA0010.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG-20190814-WA0022.jpeg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG-20190814-WA0023.jpeg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG-20190814-WA0024.jpeg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG-20190814-WA0025.jpeg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG-20190814-WA0026.jpeg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG-20190814-WA0027.jpeg.small.jpeg