ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡರ ನಿಧನದ ಸಲುವಾಗಿ ಶೋಕಾಚರಣೆ

thumbnails/000-IMG_20190610_122953.jpeg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG_20190610_123000.jpeg.small.jpeg