ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

 
ಹೆಸರು  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶ್ರೀ ರತನ ಯು.ಗಾಂವಕರ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು 9482449134/9380798913
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ನಾಯಕ, ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಿಭಾಗ 9483702979
ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಎನ್.ಹೆಗಡೆ, ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗ 9901161278
ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ ಎಂ.ಬಾಳಗಿ, ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಭಾಗ 9241681570
ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಡಿ.ಭಟ್, ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಇ&ಸಿ ವಿಭಾಗ 9480072735
ಶ್ರೀ ದೀಪಕ ಎಂ.ಪ್ರಭು, ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗ 9448345013
ಶ್ರೀ ಕಿರಣ ಎ.ಶಾನಭಾಗ, ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ 8123478587
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ, ಕುಮಟಾ 08386-223076
 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ, ಕುಮಟಾ 08386-223076