ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪರಿಚಯ


ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳು

ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳು

ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಕೋಣೆ

ವಾಚನಾಲಯ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

ಮಶೀನ್ ಶಾಪ್
ಆಟೋ ಮಶೀನ್ ಶಾಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು
ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು
 
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ

ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್‍